Privacy policy

Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) („RODO”).

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Mofimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą ul. Jerzego Waldforffa41C/17, 01-494 Warszawa (KRS 0000751384, NIP 5223137000, REGON 381471610).


Jaki jest cel przetwarzania danych?

Państwa dane przetwarzamy w następujących celach:

  1. przedstawienia Państwu oferty oraz umożliwienia Państwu korzystania z usług firmy Mofimo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa;
  2. przedstawienia Państwu oferty oraz umożliwienia Państwu korzystania z usług firmy SIX Payment Services (Europe) SA;
  3. obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas Państwo kierujecie w związku ze świadczonymi przez nas usługami pośrednictwa;
  4. kontaktowania się z Państwem w związku ze świadczonymi przez nas usługami;
  5. wypełnienia obowiązków prawnych, w zakresie określonym w odrębnych przepisach: przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Jaka jest podstawa przetwarzania Państwa danych osobowych?

Mofimo Sp. z o.o. Sp. k. jest uprawniona do przetwarzania Państwa danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umów zawartych z Mofimo Sp. z o.o. Sp. k., jak również do wykonania umów zawartych z SIX Payment Services (Europe) SA za pośrednictwem Mofimo Sp. z o.o. Sp. k, których Państwo będziecie stroną. W przypadku korzystania z formularza kontaktowego w celu podjęcia kroków przed zawarciem umowy z SIX Payment Services (Europe)SA, przetwarzanie niżej wymienionych danych jest konieczne, a zatem zgodne z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku, gdy będą Państwo chcieli skontaktować się z nami za pośrednictwem formularza, poprosimy Państwa o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail. Mogą Państwo także podać nazwę swojej firmy, imię i nazwisko oraz wysłać nam wiadomość opisującą kwestię, z którą Państwo się do nas zwracają. Decyzja o tym, czy przekazują nam Państwo swoje dane należy do Państwa. Jednakże, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na Państwa prośbę o kontakt, nie mając takich danych.

Od kogo uzyskaliśmy Państwa dane osobowe?

 1. Państwa dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa w przypadku zgłoszenia poprzez formularz internetowy.
 2. Dane mogły zostać również pozyskane z co najmniej jednego z niżej wymienionych publicznie dostępnych źródeł informacji:
 • Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON),
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG),
 • KrajowyRejestrSądowy (KRS),
 • Monitor Sądowy i Gospodarczy (MSiG),
 • inne rejestry i ewidencje prowadzone przez organy państwowe,
 • oficjalne strony internetowe podmiotów gospodarczych,
 • wyniki wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych,
 • ogólnodostępnekatalogiteleadresowe,
 • serwisyspołecznościowe,
 • bazy danych zakupione u podmiotów trzecich.

Jak długo przechowujemy dane?

Okres przechowywania danych uzyskanych w drodze formularza kontaktowego nie przekracza kilku miesięcy. Usuniemy Państwa dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem formularza kontaktowego natychmiast po przetworzeniu Państwa zgłoszenia i ostatecznym wyjaśnieniu odpowiednich faktów. Jeśli doszło do nawiązania współpracy z firmą SIX Payment Services (Europe) SA okres przechowywania danych jak imię nazwisko, telefon, email osoby kontaktowej jest dłuższy, lecz nie dłuższy niż czas trwania tej umowy.

W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

Dane będą przetwarzane w sposób zapewniający im odpowiednie bezpieczeństwo i odpowiednią poufność, w tym ochronę przed nieuprawnionym dostępem do nich i do sprzętu służącego ich przetwarzaniu oraz przed nieuprawnionym korzystaniem z tych danych i z tego sprzętu.


Czy udostępniamy dane podmiotom trzecim?

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane tylko firmie SIX Payment Services (Europe) SA.

Państwa dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.Innym podmiotom trzecim (np. podmiotom współpracującym z Mofimo Sp. z o.o. Sp. k, jak Fundacja Polska Bezgotówkowa z siedzibą w Warszawie) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na udostępnienie takich danych.


Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do danych?

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aby skorzystać z tych praw, należy się skontaktować z Administratorem drogą elektroniczną email: kontakt@mofimo.com lub organem nadzorczym.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.